Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, thông tin về đấu thầu đăng tải trên Báo Đấu thầu trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022 được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 8%.

Hiện tại Cổng thanh toán trực tuyến của Báo Đấu thầu chưa đáp ứng được việc giảm thuế nêu trên. Để hưởng mức thuế suất giá trị gia tăng 8%, Quý Đơn vị thực hiện thanh toán chuyển khoản vào tài khoản BÁO ĐẤU THẦU số 1500201071658 tại Agribank chi nhánh Hà Nội.

TÌM KIẾM THÔNG TIN CẦN THANH TOÁN

Để thanh toán thêm cho các thông tin khác hãy tiếp tục nhập số TBMT và Tìm Kiếm

Cung cấp thông tin người thanh toán