Trường hợp thanh toán trực tuyến không thành công, Quý Đơn vị có thể chuyển khoản cho Báo Đấu thầu:

Tên người thụ hưởng: Báo Đấu thầu Số tài khoản: 1500201071658 Tại: Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Ghi tên bên mời thầu và số thông báo mời thầu.

Lưu ý: - Không ghi tên cá nhân trong nội dung chuyển khoản.

- Trường hợp chuyển khoản theo hình thức Internet banking, chọn chuyển thường (không chọn chuyển nhanh 24/7).

TÌM KIẾM THÔNG TIN CẦN THANH TOÁN

Để thanh toán thêm cho các thông tin khác hãy tiếp tục nhập số TBMT và Tìm Kiếm

Cung cấp thông tin người thanh toán