1. 14/06/2017 15:30:42

    Năm 2019, Báo Đấu thầu ra mắt bộ mới, với nhiều cải tiến về nội dung, hình thức và chất lượng in để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả.

  2. 03/10/2016 15:46:56

    Thực hiện việc thu chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2015, Báo Đấu thầu hướng dẫn quy trình thanh toán chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu như sau:

Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Đầu tư trang thiết bị ngành y tế giai đoạn 2017-2020 đầu tư cho các đơn vị tuyến tỉnh Gói thầu số 06 (tư vấn): Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (Số thông báo: 20190142362 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/01/2019 16:38) 07-19841831 Chờ xử lý thanh toán 24/01/2019
17
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu Gói thầu số 01 (tư vấn) Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình (Số thông báo: 20190142308 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/01/2019 16:38) 07-19841830 Chờ xử lý thanh toán 24/01/2019
17
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương Cải tạo, nâng cấp đường 389B (Km0 - Km12) đoạn từ cầu An Lưu 2 đến đường 389, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Gói thầu số 11 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20190142487 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/01/2019 16:53) 07-19841829 Chờ xử lý thanh toán 24/01/2019
17
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Công ty Nhiệt điện Thái Bình Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Kế hoạch chi phí SXKD điện năm 2019 PTV02-2019 Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2019 (Số thông báo: 20190139244 - 00. Thời điểm đăng tải: 21/01/2019 14:54) 08-19702954 Chờ xử lý thanh toán 22/01/2019
15
Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia thử nghiệm 1 test test sơ tuyên (Số thông báo: 20190133570 - 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2019 15:37) 08-19702953 Chờ xử lý thanh toán test
Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Dự án ứng dụng CNTT và truyền thông phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng CSCĐ, CSĐN Gói thầu số 11 Mua sắm bổ sung trang thiết bị năm 2018 (Số thông báo: 20190133840 - 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2019 16:25) 08-19702952 Chờ xử lý thanh toán 21/01/2019
14
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Ngày đăng
/Số báo
Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Lắp đặt tủ điều khiển, Trạm biến áp 100KVA cấp điện cho trạm bơm tăng áp của tuyến đường RD01 (Số thông báo: 20190142545 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/01/2019 16:46) 9A-19347079 24/01/2019
17
Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Lắp đặt trạm biến áp 560KVA cấp điện cho Khu kỹ thuật (Số thông báo: 20190142565 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/01/2019 16:49) 9A-19347078 24/01/2019
17
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trần Bích San, thành phố Nam Định Tư vấn giám sát thi công (Số thông báo: 20190142550 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/01/2019 16:47) 9A-19347077 24/01/2019
17
Bên mời thầu Thông tin đăng tải Ngày đăng
/Số báo
Công ty Điện lực TP Cần Thơ Thông báo hủy mời thầu 24/01/2019
17
Công ty Điện lực Phúc Thọ Đăng ở phần KQLCNT Chưa hợp lệ
Công ty Điện lực TP Cần Thơ Thông báo hủy mời thầu 24/01/2019
17
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia thử nghiệm 1 test hh (Số thông báo: 20190131700 - 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2019 08:20) 18A-19703834 Chờ xử lý thanh toán Test
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Xây dựng hệ thống giám sát biến động bờ sông, bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ viễn thám Giám sát sạt lở bờ sông bờ biển (Số thông báo: 20181149628 - 05. Thời điểm đăng tải: 16/01/2019 17:15) 18A-19703833 Chờ xử lý thanh toán 18/01/2019
13
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Xây dựng hệ thống giám sát biến động bờ sông, bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ viễn thám Giám sát sạt lở bờ sông bờ biển (Số thông báo: 20181149628 - 04. Thời điểm đăng tải: 16/01/2019 12:55) 18A-19703832 Chờ xử lý thanh toán Đơn vị kiểm tra thời gian phát hành HSMT từ 16/12/2018 hay 16/01/2019? Liên hệ: 19006621 để làm rõ thông tin.
>