1. 14/06/2017 15:30:42

    Năm 2019, Báo Đấu thầu ra mắt bộ mới, với nhiều cải tiến về nội dung, hình thức và chất lượng in để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả.

  2. 03/10/2016 15:46:56

    Thực hiện việc thu chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2015, Báo Đấu thầu hướng dẫn quy trình thanh toán chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu như sau:

Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang Thiết bị giường y tế và xe dụng cụ tiêm thuốc Gói thầu số 6 Thiết bị giường y tế và xe dụng cụ tiêm thuốc (Số thông báo: 20181216020 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2018 16:20) 07-18834676 Chờ xử lý thanh toán 11/12/2018
237
Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung Nâng công suất máy biến áp T3 110kV trạm biến áp 220kV Quy Nhơn Gói thầu số 8 Xây lắp (bao gồm tháo dỡ MBA hữu hữu) (Số thông báo: 20181208743 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2018 16:39) (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 07-18834675 Chờ xử lý thanh toán 11/12/2018
237
Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thanh Nhà làm việc trụ sở HĐND-UBND thành phố Hưng Yên (Giai đoạn 2). Hạng mục Trang thiết bị nội thất Thi công xây lắp công trình Nhà làm việc trụ sở HĐND-UBND thành phố (Giai đoạn 2). Hạng mục Trang thiết bị nội thất (Số thông báo: 20181216450 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2018 16:43) (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 07-18834674 Chờ xử lý thanh toán 11/12/2018
237
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Công ty cổ phần tư vấn Xuân Trường Trường bắn, trung tâm huấn luyện bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung (Số thông báo: 20181215641 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2018 14:56) 08-18702869 Chờ xử lý thanh toán 11/12/2018
237
Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Thuận Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập tỉnh Bình Thuận (6 hồ) Gói thầu số 2 (C1-BT-TDA2-CS2) Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội (Số thông báo: 20181214464 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2018 09:46) 08-18702868 10/12/2018
236
Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình giao ban xa cho các đơn vị thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga Gói thầu số 01 Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình giao ban xa cho các đơn vị thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Số thông báo: 20181213641 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/12/2018 17:04) 08-18702867 Chờ xử lý thanh toán 10/12/2018
236
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Ngày đăng
/Số báo
Cục Xăng dầu/TCHC/BQP Dự toán vận chuyển nhiên liệu TC-1 từ Kho Vân Phong và kho chiến lược đi các hướng Gói số 1 Vận chuyển TC-1 từ Kho Vân Phong (Khánh Hòa) đi Kho K99 (Hải Phòng) (Số thông báo: 20181123911 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2018 15:57) 9A-18336618 11/12/2018
237
Cục Xăng dầu/TCHC/BQP Dự toán vận chuyển nhiên liệu TC-1 từ Kho Vân Phong và kho chiến lược đi các hướng Gói số 2 Vận chuyển TC-1 từ Kho Vân Phong (Khánh Hòa) đi Công ty XDQĐ KV2 (Đà Nẵng) (Số thông báo: 20181123949 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2018 16:03) 9A-18336617 11/12/2018
237
Cục Xăng dầu/TCHC/BQP Dự toán vận chuyển nhiên liệu TC-1 từ Kho Vân Phong và kho chiến lược đi các hướng Gói số 3 Vận chuyển TC-1 từ Kho Vân Phong (Khánh Hòa) đi Công ty XDQDDKV2 (Cam Ranh - Khánh Hòa) (Số thông báo: 20181123960 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2018 16:08) 9A-18336616 11/12/2018
237
Bên mời thầu Thông tin đăng tải Ngày đăng
/Số báo
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi Gói thầu xây lắp số 05: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Chưa hợp lệ
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu 11/12/2018
237
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu 11/12/2018
237
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập tỉnh Bình Thuận (6 hồ) Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập tỉnh Bình Thuận (6 hồ) Gói thầu số 2 (C1-BT-TDA2-CS2) Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội (Số thông báo: 20181214392 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2018 09:33) 18A-18703743 Chờ xử lý thanh toán Thông tin rỗng. Liên hệ 1900621
Ban Quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp Bền vững Cân Thơ Tiểu dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị Hợp tác xã Đồng Vạn, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ (thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam) (XL01-CT) Thi công xấy lắp cống kết hợp trạm bơm và thiết bị (Số thông báo: 20181214715 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2018 10:34) 18A-18703742 10/12/2018
236
Ban quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Lắk Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán Tiểu dự án I thuộc dự án WB 8 tỉnh Đắk Lắk Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) (Số thông báo: 20181215513 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2018 15:14) 18A-18703741 Chờ xử lý thanh toán 11/12/2018
237
>