1. 14/06/2017 15:30:42

    Năm 2019, Báo Đấu thầu ra mắt bộ mới, với nhiều cải tiến về nội dung, hình thức và chất lượng in để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả.

  2. 03/10/2016 15:46:56

    Thực hiện việc thu chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2015, Báo Đấu thầu hướng dẫn quy trình thanh toán chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu như sau:

Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban quản lý dự án công trình thành phố Cẩm Phả Bổ sung cây xanh dọc các tuyến đường nội thị và các trường học trên địa bàn thành phố Cẩm Phả Gói thầu số 01 Xây lắp công trình Bổ sung cây xanh dọc các tuyến đường nội thị và các trường học trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (Số thông báo: 20181146099 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2018 16:40) (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 07-18830507 Chờ xử lý thanh toán 21/11/2018
223
Công ty Điện lực Duyên Hải Trụ điện BTLT và neo bê tông các loại năm 2019 Trụ điện BTLT và neo bê tông các loại năm 2019 (Số thông báo: 20181131326 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2018 16:39) 07-18830506 Chờ xử lý thanh toán 21/11/2018
223
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái Cải tạo, sửa chữa hệ thống lan can đảm bảo an toàn các công trình trường học trên địa bàn thành phố Móng Cái Xây lắp công trình cải tạo, sửa chữa hệ thống lan can bảo đảm an toàn các công tình trường học trên địa bàn Thành phố (Số thông báo: 20181146074 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2018 16:35) (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 07-18830505 Chờ xử lý thanh toán 21/11/2018
223
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Công an tỉnh Trà Vinh Mua 02 xe ô tô chuyên dùng Mua 02 xe ô tô chuyên dùng (Số thông báo: 20181144750 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2018 14:15) 08-18702812 Chờ xử lý thanh toán 21/11/2018
223
Tổng công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư CTCP Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, hàng hóa (bao gồm cháy nổ bắt buộc) và bảo hiểm mọi rủi ro công trình dân dụng đã hoàn thành tại XNXD PETEC Cái Mép, Hải Phòng, Hòa Hiệp năm 2019 Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, hàng hóa (bao gồm cháy nổ bắt buộc) và bảo hiểm mọi rủi ro công trình dân dụng đã hoàn thành tại XNXD PETEC Cái Mép, Hải Phòng, Hòa Hiệp năm 2019 (Số thông báo: 20181145020 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2018 14:45) 08-18702811 Chờ xử lý thanh toán 21/11/2018
223
Công an tỉnh Trà Vinh Mua 03 xe ô tô tải chuyên dùng Mua 03 xe ô tô tải chuyên dùng (Số thông báo: 20181140758 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/11/2018 14:44) 08-18702810 Chờ xử lý thanh toán 20/11/2018
222
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Ngày đăng
/Số báo
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Cải tạo, sửa chữa hệ thống cửa Giảng đường B Gói thầu số 2 - Cải tạo, sửa chữa hệ thống cửa (Số thông báo: 20181052922 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2018 14:56) 9A-18331553 21/11/2018
223
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mèo Vạc Kè chống sạt lở Trường PTDT Bán trú tiểu học xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Thi công xây lắp (Số thông báo: 20181052387 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2018 15:01) 9A-18331552 21/11/2018
223
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tây Ninh Cải tạo cửa hàng xăng dầu số 37 Thi công xây dựng (Số thông báo: 20181048474 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2018 16:50) 9A-18331551 21/11/2018
223
Bên mời thầu Thông tin đăng tải Ngày đăng
/Số báo
Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp Xây dựng mới 08 phòng học, khối chức năng, móng cọc BTCT, khung BTCT; Cải tạo 02 phòng học hiện trạng; Hàng rào, nhà bảo vệ, sân đan, san lắp mặt bằng. Chưa hợp lệ
Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 Đăng ở phần KQLCNT Chưa hợp lệ
Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thanh Khảo sát thu thập số liệu, tính toán. Xây dựng báo cáo. Công bố kết quả chỉ số đánh giá và báo cáo thường niên Chưa hợp lệ
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Công trình: Xử lý chất thải thải Bệnh viện Đa khoa thị xã Giá Rai thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Gói thầu số 01a: Cung cấp túi nilon, hộp đựng chất thải sắt nhọn, thùng đựng chất thải rắn...(bổ sung) (Số thông báo: 20181144754 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2018 16:13) 18A-18703658 Chờ xử lý thanh toán 21/11/2018
223
Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng Chương trình đô thị miền núi phía Bắc NMOC03A1: Dịch vụ kiểm toán nội bộ cho Bộ Xây dựng và 7 tỉnh tham gia Chương trình (giai đoạn 2018-2020) (Số thông báo: 20181144815 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2018 14:42) 18A-18703657 Chờ xử lý thanh toán Đề nghị đơn vị đăng tải đầy đủ nội dung liên hệ 19006621
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tưới vùng giữa thủy lợi sông Rác DATP1-XL2/TL/2018: Sửa chữa, nâng cấp kênh sông Trí và các kênh nhánh trên tuyến kênh N2 sông Rác (Số thông báo: 20181127797 - 02. Thời điểm đăng tải: 19/11/2018 09:21) 18A-18703656 Chờ xử lý thanh toán Thông tin đã đăng số báo 218 ngày 14/11/2018. Đơn vị làm rõ Số thông báo: 20181127797 - 02 thay đổi gì so với Số thông báo: 20181127797 - 01?
>