Căn cứ Nghị định 94/2023/NĐ-CP, Báo Đấu thầu thông báo áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với đăng tải thông tin về đấu thầu từ 01/01/2024 đến 30/06/2024.

Hiện tại Cổng thanh toán trực tuyến chưa đáp ứng được việc giảm thuế này, vui lòng thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng.

Thanh toán chi phí đăng tải thông tin Đấu thầu bằng chuyển khoản qua Ngân hàng.

Tên người thụ hưởng: Báo Đấu thầu

Số tài khoản: 1500201071658

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Ghi tên bên mời thầu và số thông báo mời thầu.

- Không ghi tên cá nhân trong nội dung chuyển khoản.

- Trường hợp chuyển khoản theo hình thức Internet Banking, chọn chuyển thường không chuyển nhanh 24/7.

RadDatePicker
Open the calendar popup.
74