1. 14/06/2017 15:30:42

    Độc giả sẽ tìm thấy ở Báo Đấu thầu nhiều chuyên mục hấp dẫn, phong phú, thiết thực xoay quanh các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế. Báo Đấu thầu trân trọng kính mời Quý độc giả đặt mua Báo Đấu thầu năm 2017.

Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel Cải tạo nhà xưởng và điều chuyển một hệ thống máy in Offset từ Nhà máy In Hà Nội vào Nhà máy In Hồ Chí Minh Di chuyển máy in Offset Heidelberg CD102-6 LX-UV từ Nhà máy In Hà Nội vào Nhà máy In Hồ Chí Minh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180109731 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2018 18:38" 6A-18247176 Chờ xử lý thanh toán 22/01/2018
15
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel Cải tạo nhà xưởng và điều chuyển một hệ thống máy in Offset từ Nhà máy In Hà Nội vào Nhà máy In Hồ Chí Minh Thi công xây dựng phòng đặt máy in Offset "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180109729 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2018 18:29" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 6A-18247175 Chờ xử lý thanh toán 22/01/2018
15
Công ty Điện lực Chương Mỹ Cải tạo nâng cấp các nhánh Trần Phú - Miếu Môn (373E10.2) và Xi măng Nam Sơn (372E10.9) Gói thầu xây lắp số 03.18.XL-PC CHUONGMY “Cải tạo nâng cấp các nhánh Trần Phú – Miếu Môn (373E10.2) và Xi măng Nam Sơn (372E10.9)” "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180109723 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2018 18:28" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 07-18773937 Chờ xử lý thanh toán 22/01/2018
15
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Công an tỉnh Kon Tum Cơ sở làm việc Công an huyện Ia H’Drai thuộc Công an tỉnh Kon Tum Gói thầu hỗn hợp số 01 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180108817 - 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2018 14:55:21" 08-18701819 Chờ xử lý thanh toán 19/01/2018
14
Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc Công tác quản lý, bảo trì thường xuyên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc phạm vi Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc quản lý - 10 tháng cuối năm 2018 QL,BTTX-11: Công tác quản lý, bảo trì thường xuyên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực 11 08-18701813 19/01/2018
14
Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc Công tác quản lý, bảo trì thường xuyên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc phạm vi Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc quản lý - 10 tháng cuối năm 2018 QL,BTTX-09: Công tác quản lý, bảo trì thường xuyên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực 09 08-18701812 19/01/2018
14
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Ngày đăng
/Số báo
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Sơn ( UBND HUYỆN MAI SƠN ) Hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng phục vụ công tác GPMB công trình: Hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn,tỉnh Sơn La "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180109631 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2018 16:03" 9A-18270365 22/01/2018
15
Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị Đầu tư xây dựng Nhà tang lễ thành phố tại xã An Đồng, huyện An Dương Gói thầu số 5 - Lập kế hoạch bảo vệ môi trường "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180109628 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2018 16:02" 9A-18270364 22/01/2018
15
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thay thế hệ thống chuyển nguồn tự động máy phát điện Thay thế hệ thống chuyển nguồn tự động máy phát điện "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180109617 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2018 15:58" 9A-18270363 22/01/2018
15
Bên mời thầu Thông tin đăng tải Ngày đăng
/Số báo
Ban Quản lý dự án Cấp nước Quảng Ninh Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT, thời điểm đóng thầu và giá trị bảo đảm dự thầu 19/01/2018
14
Công ty Lưới điện cao thế miền Trung Thông báo hủy mời chào hàng 19/01/2018
14
Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH - Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam Thông báo hủy mời chào hàng 19/01/2018
14
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Giang (WB7). Hỗ trợ nâng cấp Trung tâm KHKT giống cây trồng Đạo Đức. 18A-18702365 Chờ xử lý thanh toán 19/01/2018
14
Ban Quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ( Chương trình ETEP). 60/ETEP/TVCN/KS: Thuê tư vấn cá nhân khảo sát, đánh giá các hoạt động đào tạo bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGDPT (tư vấn trong nước, cấp trung ương) (1 tư vấn x 5 tháng-người/năm x 4 năm). 18A-18702363 19/01/2018
14
Ban Quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ( Chương trình ETEP). 51/ETEP/TVCN/CBQLTrH: Thuê tư vấn cá nhân về đảm bảo chất lượng chương trình, tài liệu để phát triển năng lực cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và đại trà cho trung học (THCS và THPT) (tư vấn trong nước, cấp trung ương) (1 tư vấn x 42 tháng - người, trong 4 năm). 18A-18702364 19/01/2018
14
>