1. 05/11/2015 10:49:35

    Ban biên tập Báo Đấu thầu - Cơ quan báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng, lời chúc an khang - thịnh vượng !

  2. 30/11/2015 10:19:45

    Từ ngày 01/11/2015 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC có hiệu lực thi hành, thay thế Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC. Để bảo đảm việc cung cấp và đăng thông tin trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thực hiện theo đúng quy định, bên mời thầu thực hiện theo hướng dẫn sau:

  3. 03/10/2016 15:46:56

    Thực hiện việc thu chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2015, Báo Đấu thầu hướng dẫn quy trình thanh toán chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu như sau:

Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại V-RG-11-05- Cung cấp gấp Pa ra nhíp và băng dính chịu kiềm, chịu nhiệt, chịu áp lực "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20161205136 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2016 18:33" 6B-16600648 Chờ xử lý thanh toán 09/12/2016
236
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại V-RG-11-03- Cung cấp vật tư, dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ sản xuất năm 2016 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20161205134 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2016 18:21" 6B-16600647 Chờ xử lý thanh toán 09/12/2016
236
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Cung cấp dầu, mỡ phục vụ sửa chữa thường xuyên và đại tu các công trình lẻ năm 2016 – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20161205133 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2016 18:06" 6B-16600646 Chờ xử lý thanh toán 09/12/2016
236
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Trường Trung cấp kỹ thuật TTG Xây dựng sân tennis đôi trường trung cấp KTTTG Binh chủng Tăng Thiết Giáp. Gói thầu xây dựng 01 thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Xây dựng sân tennis đôi trường TC kỹ thuật TTG – Hạng mục: Sân tennis đôi. 08-16700330 Chờ xử lý thanh toán 09/12/2016
236
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2017. Cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2017. 08-16700329 Chờ xử lý thanh toán 08/12/2016
235
Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trang bị nội thất các phòng họp, Phòng Truyền thống, Phòng Khánh tiết Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. Gói thầu: 01. XLTB: Trang bị nội thất các phòng họp, Phòng Truyền thống, Phòng Khánh tiết Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy 08-16700327 Chờ xử lý thanh toán 08/12/2016
235
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Ngày đăng
/Số báo
Văn phòng Thành ủy Sa Đéc Trụ sở Thành ủy Sa Đéc - Nhà ăn và kho lưu trữ Gói thầu 10: Hạ tầng kỹ thuật bên ngoài (Bao gồm: nhà tạm, cổng - hàng rào, sân đan). "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20161203694 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/12/2016 10:54" 9A-16209010 Chưa hợp lệ
Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn Quy hoạch phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tư vấn tổ chức thực hiện nội dung Quy hoạch "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20161203654 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/12/2016 10:30" 9A-16208991 Chưa hợp lệ
Chi cục Biển, hải đảo và Khí tượng thủy văn Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý CSDL và đào tạo, chuyển giao công nghệ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20161203665 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/12/2016 10:35" 9A-16208995 Chưa hợp lệ
Bên mời thầu Thông tin đăng tải Ngày đăng
/Số báo
Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau. Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu. 08/12/2016
235
Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau. Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu. 08/12/2016
235
Công ty CP Tư vấn ĐTXD Nam Việt Thông báo hủy mời chào hàng. 08/12/2016
235
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông bắc bộ và Đồng bằng sông hồng Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng Tuyển chọn công ty tư vấn thực hiện đánh giá giữa kỳ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20161201362 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/12/2016 15:47" 18A-16700884 Chờ xử lý thanh toán 08/12/2016
235
Ban Quản lý dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” Gói thầu C3-CS-2: Tư vấn khảo sát và thiết kế các trạm quan trắc khí tượng thủy văn 18A-16700883 Chờ xử lý thanh toán 08/12/2016
235
Ban Quản lý dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” Gói thầu C2-CS-3: Tư vấn khảo sát và thiết kế các trạm quan trắc tài nguyên nước 18A-16700882 Chờ xử lý thanh toán 08/12/2016
235