1. 05/11/2015 10:49:35

    Ban biên tập Báo Đấu thầu - Cơ quan báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng, lời chúc an khang - thịnh vượng ! Báo Đấu thầu trân trọng kính mời Quý độc giả đặt mua Báo Đấu thầu năm 2016.

  2. 10/11/2015 17:32:48

    Từ năm 2016, bên cạnh việc đăng tải thông tin trên báo giấy, Báo Đấu thầu cung cấp Bản tin điện tử trực tuyến (qua điện thoại và email) nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật tức thời và chính xác thông tin đấu thầu phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban quản lý dự án Trung tâm Vì sự phát triển Phụ nữ khu vực Bắc Trung Bộ Trung tâm Vì sự phát triển Phụ nữ khu vực Bắc Trung Bộ Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán 07-16000504 Chờ xử lý thanh toán Chưa hợp lệ
Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro - Trung tâm Công nghệ thông tin & liên lạc Mua sắm thường xuyên năm 2016 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Thiết bị ngoại vi 6A-16000176 Chờ xử lý thanh toán 27/09/2016
183
Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ Nghệ An Dự toán mua sắm thường xuyên. Thiết kế và in tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe “tranh lật tuyên truyền phòng, chống bệnh lao” của trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Nghệ An 6A-16000177 Chờ xử lý thanh toán 27/09/2016
173
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Công ty Cổ phần Tân cảng - Phú Hữu Đầu tư xây dựng nâng cấp cảng Tân cảng Phú Hữu Nâng cấp mặt cầu cảng hiện hữu "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160913174 - 00. Thời điểm đăng tải: 23/09/2016 16:19" 08-16000060 Chờ xử lý thanh toán 27/09/2016
183
Trung tâm Kỹ thuật Tài liệu Nghiệp vụ Mua sắm vật tư sản xuất phục vụ công tác thường xuyên Mua sắm tấm Overlay PETG kích thước 480x590mm "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160912955 - 00. Thời điểm đăng tải: 23/09/2016 14:45" 08-16000061 Chờ xử lý thanh toán 27/09/2016
183
Công ty Xăng dầu Cà Mau Cửa hàng xăng dầu số 54. Thi công xây dựng công trình. 08-16000058 27/09/2016
183
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Ngày đăng
/Số báo
Ban QLDA Đầu tư xây dựng cải tạo Bệnh viện Lão khoa Trung ương tại 1A Phương Mai, Hà Nội Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp Bệnh viện Lão khoa trung ương tại 1A Phương Mai, Hà Nội. Gói thầu TV01/2016: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 9A-16000145 28/09/2016
184
Ban quản lý các dự án ĐTXD huyện Chợ Lách Trường Tiểu học Phú Sơn, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách Thi công Xây lắp ( Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 9A-16000144 28/09/2016
184
Cục quản lý đường bộ I Sản xuất rọ thép bọc nhựa phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai năm 2016 (đợt 1). Xây lắp công trình 9A-16000065 28/09/2016
184
Bên mời thầu Thông tin đăng tải Ngày đăng
/Số báo
Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu 27/09/2016
183
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí (XNKT) Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu 27/09/2016
183
Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng Thông báo đính chính 27/09/2016
183
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban QLDA Điện lực miền Nam - Tổng công ty Điện lực miền Nam-TNHH Tiểu dự án Xây dựng hệ thống SCADA và trạm biến áp 110kV không người trực thuộc dự án phân phối hiệu quả vay vốn Ngân hàng Thế giới. Gói thầu: DEP-SPC-SCADA-3D: Tư vấn kiểm toán tiểu dự án Xây dựng hệ thống SCADA và trạm biến áp 110kV không người trực thuộc dự án phân phối hiệu quả vay vốn Ngân hàng Thế giới. 18A-16000069 Chờ xử lý thanh toán 27/09/2016
183
Ban Quản lý dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công" Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” Gói thầu C2-CS-3.1: Khảo sát bổ sung cho các trạm quan trắc tài nguyên nước (thuộc Hợp phần 2) 18A-16000065 Chờ xử lý thanh toán 27/09/2016
183
Ban Quản lý dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công" Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” Gói thầu C3-CS-2.1: Khảo sát bổ sung cho các trạm quan trắc khí tượng thủy văn (thuộc Hợp phần 3) 18A-16000066 Chờ xử lý thanh toán 27/09/2016
183
>