1. 14/06/2017 15:30:42

    Độc giả sẽ tìm thấy ở Báo Đấu thầu nhiều chuyên mục hấp dẫn, phong phú, thiết thực xoay quanh các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế. Báo Đấu thầu trân trọng kính mời Quý độc giả đặt mua Báo Đấu thầu năm 2017.

  2. 30/11/2015 10:19:45

    Từ ngày 01/11/2015 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC có hiệu lực thi hành, thay thế Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC. Để bảo đảm việc cung cấp và đăng thông tin trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thực hiện theo đúng quy định, bên mời thầu thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cẩm Thủy Kiên cố hóa lớp học trường mầm non thôn An ninh, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm THủy Gói thầu só 02 thi công cây dựng công trinh công trình (Bao gồm chi phí hạng mục chung) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171010798 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/10/2017 17:51" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 6A-17237757 Chờ xử lý thanh toán 18/10/2017
197
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cẩm Thủy Trường mầm non xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Gói thầu số 03 Thi công Xây dựng công trình ( Bao gồm cả chi phí hạng mục chung). "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171010622 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/10/2017 17:50" 07-17758329 Chờ xử lý thanh toán 18/10/2017
197
Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Tín Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường khu dân cư Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước Toàn bộ phần xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171010958 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2017 17:53" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 07-17758328 Chờ xử lý thanh toán 18/10/2017
197
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban Quản lý Dự án – Quỹ Đầu tư phát triển Long An Đầu tư chỉnh trang Cụm công nghiệp Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Tư vấn giám sát thi công gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật (khu vực 1). 08-17701513 Chờ xử lý thanh toán 17/10/2017
196
Học viện quốc phòng Đầu tư xây dựng Nhà N12/Học viện Quốc phòng. Gói thầu số 22: Trạm biến áp. 08-17701506 Chờ xử lý thanh toán 16/10/2017
195
Học viện quốc phòng Đầu tư xây dựng Nhà N12/Học viện Quốc phòng. Gói thầu số 25: Điều hòa cục bộ. 08-17701505 Chờ xử lý thanh toán 16/10/2017
195
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Ngày đăng
/Số báo
Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ Sửa chữa tuyến đường Pắc Ma - Thu Lũm - U Ma Tu Khoòng Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 9A-17253361 18/10/2017
197
Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ Sửa chữa tuyến đường Pắc Ma - Thu Lũm - U Ma Tu Khoòng Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công dự toán 9A-17253360 18/10/2017
197
Sở GTVT Quảng Bình Xử lý điểm đen mất ATGT tại Km129 - Km131 Quốc lộ 12A, tỉnh Quảng Bình. Xây lắp công trình 9A-17253355 Chưa hợp lệ
Bên mời thầu Thông tin đăng tải Ngày đăng
/Số báo
Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Cao Bằng Thông báo điều chỉnh thời điểm mở thầu. 17/10/2017
196
Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH, Công ty Điện lực Củ Chi Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSYC và thời điểm đóng thầu 17/10/2017
196
Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSYC và thời điểm đóng thầu 17/10/2017
196
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định Nâng cấp cơ sở hạ tầng Cảng cá Đề Gi (bổ sung) 18A-17702032 Chờ xử lý thanh toán 17/10/2017
196
Ban Quản lý dự án Xây dựng và Tu bổ các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Dự án thành phần Cải thiện Nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình HB/W7/HC/2017: Thi công xây dựng các công trình hồ chứa huyện Kim Bôi "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171009907 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2017 15:27" 18A-17702031 Chờ xử lý thanh toán 17/10/2017
196
Ban Quản lý dự án Xây dựng và Tu bổ các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình HB/W10/HC/2017: Thi công xây dựng hồ Suối Hai (huyện Tân Lạc), cụm hồ Lạc thịnh, cụm hồ Cây Vừng (huyện Yên Thủy) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171009917 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2017 15:39" 18A-17702030 Chờ xử lý thanh toán 17/10/2017
196
>