1. 05/11/2015 10:49:35

    Ban biên tập Báo Đấu thầu - Cơ quan báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng, lời chúc an khang - thịnh vượng !

  2. 30/11/2015 10:19:45

    Từ ngày 01/11/2015 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC có hiệu lực thi hành, thay thế Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC. Để bảo đảm việc cung cấp và đăng thông tin trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thực hiện theo đúng quy định, bên mời thầu thực hiện theo hướng dẫn sau:

  3. 03/10/2016 15:46:56

    Thực hiện việc thu chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2015, Báo Đấu thầu hướng dẫn quy trình thanh toán chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu như sau:

Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Công ty Điện lực Quảng Ngãi Chống quá tải lưới điện khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017. Gói thầu số 01/HHo: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình trừ ĐZ 22kV; 0,4kV và TBA Bình Chương 12, 13. 07-17720314 Chờ xử lý thanh toán 02/03/2017
37
Công ty Điện lực Quảng Ngãi Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Sơn Tịnh, Bình Sơn, Trà Bồng, Ba Tơ, TP Quảng Ngãi, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Đức Phổ năm 2017 Gói thầu số 01/HHo: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình 07-17720312 Chờ xử lý thanh toán 02/03/2017
37
Công ty Điện lực Quảng Ngãi Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 Gói thầu số 01/HHo: Cung cấp vật tư (Trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình 07-17720315 Chờ xử lý thanh toán 02/03/2017
37
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban quản lý Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp Gói thầu số 23: Thiết kế, cài đặt, giám sát và chuyển giao công nghệ cho hệ thống thư viện điện tử . 08-17700554 01/03/2017
36
Ban QLDA Điện lực miền Nam – Tổng Công ty Điện lực miền Nam Các lộ ra 110kV TBA 220kV Bến Cát. Gói 10-Xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị. 08-17700557 Chờ xử lý thanh toán 02/03/2017
37
Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định. Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định và ký xác nhận pháp lý. 08-17700556 01/03/2017
36
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Ngày đăng
/Số báo
Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương Cải tạo, sửa chữa khu Hiệu bộ, khu lớp học nhà C, D, E, phòng sân khấu Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Thi công cải tạo, sửa chữa khu Hiệu bộ, khu lớp học nhà C, D, E, phòng sân khấu Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 9A-17218266 02/03/2017
37
Công ty Điện lực Quảng Bình CQT LĐ KV huyện Bố Trạch, năm 2017 Cung ứng vật tư, thiết bị (trừ phần A cấp) và thi công xây lắp công trình CQT LĐ KV huyện Bố Trạch, năm 2017 9A-17218271 02/03/2017
37
Công ty Điện lực Quảng Bình Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực huyện Quảng Ninh, năm 2017 01/XL: Cung cấp vật tư (trừ phần A cấp) và thi công xây lắp công trình: Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực huyện Quảng Ninh, năm 2017 9A-17218268 02/03/2017
37
Bên mời thầu Thông tin đăng tải Ngày đăng
/Số báo
Bệnh viện Tim mạch An Giang Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu 01/03/2017
36
Công ty TNHH Huỳnh Phúc Build Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu 01/03/2017
36
Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Sài Gòn Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu 01/03/2017
36
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
- Dự án "Phát triển nông thôn có sự tham gia tại khu vực rừng chua phèn ngập lợ tỉnh Cà Mau" - 2KR Gói thầu số 11: Mua sắm bàn ghế học sinh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170210543 - 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2017 13:31" 18A-17701131 Chờ xử lý thanh toán Chưa hợp lệ
- Dự án "Phát triển nông thôn có sự tham gia tại khu vực rừng chua phèn ngập lợ tỉnh Cà Mau" - 2KR Gói thầu số 10: Mua xe ô tô (16 chỗ ngồi) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170210594 - 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2017 14:37" 18A-17701130 Chờ xử lý thanh toán Chưa hợp lệ
Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk Tiểu dự án: Nâng cấp, kiên cố hệ thống kênh nhánh của kênh chính Đông và kênh chính Tây công trình thủy lợi Ea Súp (ký hiệu DL02) Nâng cấp, kiên cố hệ thống kênh nhánh của kênh chính Đông công trình thủy lợi Ea Soup (số hiệu DL02-XL02) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170210615 - 01. Thời điểm đăng tải: 24/02/2017 15:30" 18A-17701129 Chờ xử lý thanh toán 28/02/2017
35