1. 14/04/2017 10:15:25

  Căn cứ Thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ năm 2017, Báo Đấu thầu xin thông báo về việc gộp số và tiếp nhận, đăng tải thông tin về đấu thầu nhân dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 như sau:

 2. 30/11/2015 10:19:45

  Từ ngày 01/11/2015 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC có hiệu lực thi hành, thay thế Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC. Để bảo đảm việc cung cấp và đăng thông tin trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thực hiện theo đúng quy định, bên mời thầu thực hiện theo hướng dẫn sau:

 3. 03/10/2016 15:46:56

  Thực hiện việc thu chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2015, Báo Đấu thầu hướng dẫn quy trình thanh toán chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu như sau:

 4. 10/11/2015 17:32:48

  Từ năm 2016, bên cạnh việc đăng tải thông tin trên báo giấy, Báo Đấu thầu cung cấp Bản tin điện tử trực tuyến (qua điện thoại và email) nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật tức thời và chính xác thông tin đấu thầu phục vụ cho hoạt động kinh doanh.