1. 05/11/2015 10:49:35

    Ban biên tập Báo Đấu thầu - Cơ quan báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng, lời chúc an khang - thịnh vượng ! Báo Đấu thầu trân trọng kính mời Quý độc giả đặt mua Báo Đấu thầu năm 2016.

  2. 10/11/2015 17:32:48

    Từ năm 2016, bên cạnh việc đăng tải thông tin trên báo giấy, Báo Đấu thầu cung cấp Bản tin điện tử trực tuyến (qua điện thoại và email) nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật tức thời và chính xác thông tin đấu thầu phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 Mua sắm thường xuyên năm 2016 từ nguồn phí, lệ phí cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 Gói thầu số 12: Hóa chất vật tư vi sinh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160918734 - 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2016 16:19" 6B-16000598 Chờ xử lý thanh toán 04/10/2016
188
Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 Mua sắm thường xuyên năm 2016 từ nguồn phí, lệ phí cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 Gói thầu số 10: Hóa chất phân tích vi sinh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160918732 - 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2016 16:17" 6B-16000597 Chờ xử lý thanh toán 04/10/2016
188
Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ đồ nghề năm 2016 của Ban QLDA Lưới điện TP.HCM "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160918727 - 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2016 16:22" 6B-16000596 Chờ xử lý thanh toán 04/10/2016
188
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Cục Quản lý trang bị Kỹ thuật và Trang cấp, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an Mua sắm thiết bị nghiệp vụ thực hiện tại TC IV, Bộ Công an Thiết bị sao chép dữ liệu điện thoại di động "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160917742 - 00. Thời điểm đăng tải: 29/09/2016 15:37" 08-16000727 03/10/2016
187
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Doanh trại Sư đoàn BB 301/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 1 Gói thầu XD -1.2 Hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ còn lại (San nền, Cổng chính + cổng phụ, Hàng rào xây, Trạm xăng dầu, Đường BT asphant, sân bê tông, Hệ thống điện mạng ngoài, Hệ thống cấp, thoát nước mạng ngoài nhà) thuộc dự án đầu tư xây dựng Doanh trại Sư đoàn BB301/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 1. 08-16000715 03/10/2016
187
Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an Dự toán kinh phí cấp I năm 2016 thực hiện tại Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an Hệ thống ghi hình, âm thanh nghiệp vụ ngụy trang bí mật 08-16000714 03/10/2016
187
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Ngày đăng
/Số báo
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Sơn Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn Giám sát thi công xây lắp phần thi công "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160918009 - 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2016 07:48" 9A-16001951 04/10/2016
188
Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế Triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu về Đất nước, con người - môi trường và biến đổi khí hậu - các dân tộc trong cộng đồng ASEAN năm 2016 tại Phú Thọ Hạng mục gia công chân, giá khung trừn bày và chế tạo sản phẩm ảnh triển lãm "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160907568 - 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2016 11:54" 9A-16001950 04/10/2016
188
Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế Triển lãm ảnh và Phim phóng sự tài liệu về Đất nước, con người - Môi trường và biến đổi khí hậu- các dân tộc trong cộng đồng ASEAN năm 2016 tại tỉnh Phú Thọ Hạng mục in và cung cấp các sản phẩm phục vụ cho công tác chuẩn bị và thi công triển lãm "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160907563 - 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2016 11:51" 9A-16001949 04/10/2016
188
Bên mời thầu Thông tin đăng tải Ngày đăng
/Số báo
Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu 03/10/2016
187
Ban Quản lý dự án cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối và kiên cố hóa kênh chính trạm bơm Hồng Vân Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng, mở thầu 03/10/2016
187
Ban Quản lý dự án cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối và kiên cố hóa kênh chính trạm bơm Hồng Vân Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng, mở thầu 03/10/2016
187
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - Ban QLDA Tăng cường, mở rộng mạng lưới và năng lực cấp nước TP.HCM, vốn vay ADB “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước thành phố Hồ Chí Minh” do ADB viện trợ không hoàn lại. GD1 - Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí 18A-16000737 Chờ xử lý thanh toán 03/10/2016
187
Ban QLDA Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Gia Lai Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và đường giao thông khu vực xã A Dơk, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Sửa chữa, nâng cấp 6,4km đường GTNT loại B . Số hiệu gói thầu: GL03-XL08.ĐAKĐOA 18A-16000735 Chờ xử lý thanh toán 03/10/2016
187
Ban QLDA Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Gia Lai Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và đường giao thông khu vực xã A Dơk, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Sửa chữa, nâng cấp cụm đầu mối thuỷ lợi Ia Kút, cụm chia nước kênh và kiên cố 4,2km kênh tưới và nạo vét 3,7km kênh đất. Số hiệu gói thầu: GL03-XL07.ĐAKĐOA 18A-16000734 Chờ xử lý thanh toán 03/10/2016
187
>