Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Sở Y tế tỉnh Bình Phước Mua thuốc cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2016. Mua thuốc theo tên generic cho các cơ sơ y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2016. 07-15003730 Chờ xử lý thanh toán 26/11/2015
226
Sở Y tế tỉnh Bình Phước Mua thuốc cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2016. Mua thuốc đông y cho các cơ sơ y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2016. 07-15003729 Chờ xử lý thanh toán 26/11/2015
226
Ban Quản lý dự án xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cải tạo, nâng cấp tăng cường cơ sở vật chất cho cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (giai đoạn 2 – trụ sở 6B Hoàng Diệu và 65 Văn Miếu) Gói thầu số 13: Thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhà 5 tầng, 7 tầng tại số 65 Văn Miếu. 07-15003728 Chờ xử lý thanh toán 26/11/2015
226
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Phòng Tài chính/Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Nguồn ngân sách Nhà nước giao Mua sắm máy định tầm có ống nhòm laze 08-105921071830105 Chờ xử lý thanh toán 16/11/2015
218
Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận Tân Bình Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa quận Tân Bình 12-15000003 25/11/2015
225
Phòng Tài chính/Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển Nguồn ngân sách Nhà nước giao Mua sắm mũ bảo hiểm chuyên dụng 08-105258050030105 Chờ xử lý thanh toán 02/11/2015
208
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Ngày đăng
/Số báo
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - Chi nhánh Đồng Nai. Cung cấp bộ nồi happy cook elegan EL-06IC Cung cấp bộ nồi happy cook elegan EL-06IC 9A-15001291 27/11/2015
227
Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương Công trình: Xây dựng mở rộng trạm bơm tăng áp thị trấn Thanh Miện – Xí nghiệp kinh doanh nước sạch số 9 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 9A-15001290 27/11/2015
227
Cục Công nghệ thông tin-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Thuê địa điểm đặt hệ thống thiết bị an toàn bảo mật của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 9A-15001289 27/11/2015
227
Bên mời thầu Thông tin đăng tải Ngày đăng
/Số báo
Ban QLDA Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng Sông Hồng tỉnh Hải Dương Thông báo gia hạn thời gian phát hành HSYC và hạn cuối nhận HSĐX 26/11/2015
226
Trung tâm phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp Thông báo thay đổi thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu 26/11/2015
226
Trung tâm Xúc thiến thương mại nông nghiệp Hà Nội Thông báo đính chính tên bên mời thầu 26/11/2015
226
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban quản lý Dự án Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội, giai đoạn 2013-2016 Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội, giai đoạn 2013-2016 Hỗ trợ kỹ thuật để Rà soát thực trạng và đề xuất định hướng xây dựng hệ thống thông tin theo dõi thống nhất về các dạng khuyết tật, trong đó có nạn nhân bom mìn và trợ giúp xã hội cho nhóm đối tượng này 18A-15000085 Chờ xử lý thanh toán Chưa hợp lệ
Ban quản lý Dự án Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội, giai đoạn 2013-2016 Dự án Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội, giai đoạn 2013-2016 DVTV đăng ký thông báo mời nộp Hồ sơ tư vấn cá nhân: 18A-15000084 Chờ xử lý thanh toán 26/11/2015
226
Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội Tiểu dự án: Cải tạo lưới điện nông thôn khu vực Tây Hà Nội (Giai đoạn 3). Dự án: Phân phối hiệu quả Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (DEP HNPC) DEP-HNPC-Tây-Nam Hà Nội (GD3)-G01: Cung cấp máy biến áp 18A-15000083 Chờ xử lý thanh toán 26/11/2015
226