Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Mua sắm tài sản năm 2016 của Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang Gói thầu số 01: Thiết bị thí nghiệm 07-16028245 Chờ xử lý thanh toán 26/05/2016
96
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM Xây dựng Hệ thống Thanh toán Điện tử Quốc gia (ACH) Cung cấp phần mềm ứng dụng hệ thống ACH "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160501346 - 00. Thời điểm đăng tải: 24/05/2016 18:22" 07-16028244 Chờ xử lý thanh toán Chưa hợp lệ
Ban QLDA Xây Dựng huyện Bù Đăng. Sửa chữa và nâng cấp tuyến đường liên xã Đường 10 – Đăk Nhau, huyện Bù Đăng. Sửa chữa và nâng cấp tuyến đường liên xã Đường 10 – Đăk Nhau, huyện Bù Đăng. 07-16028243 Chờ xử lý thanh toán 26/05/2016
96
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Phòng Tài chính/Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Nguồn ngân sách Nhà nước giao Mua sắm máy định tầm có ống nhòm laze (Thông tin gửi trước tháng 11/2015) 08-105921071830105 16/11/2015
218
Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận Tân Bình Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa quận Tân Bình 12-15000003 27/11/2015
227
Phòng Tài chính/Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển Nguồn ngân sách Nhà nước giao Mua sắm mũ bảo hiểm chuyên dụng (Thông tin gửi trước tháng 11/2015) 08-105258050030105 02/11/2015
208
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Ngày đăng
/Số báo
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng Chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực ngoại thành Hải Phòng Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160403174 - 00. Thời điểm đăng tải: 08/04/2016 15:02" 9A-16018299 26/05/2016
96
Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình khu công viên Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Gói thầu số 01 – Mở rộng, nâng cấp khu trồng cây lưu niệm. "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160403109 - 00. Thời điểm đăng tải: 08/04/2016 14:00" 9A-16018298 26/05/2016
96
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng Trang bị, lắp đặt công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa huyện Cát Hải Giám sát "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160403082 - 00. Thời điểm đăng tải: 08/04/2016 11:45" 9A-16018297 26/05/2016
96
Bên mời thầu Thông tin đăng tải Ngày đăng
/Số báo
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro - Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát & sửa chữa các CTDK (XNXLKS&SC) Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu 25/05/2016
95
Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu 25/05/2016
95
Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Năm Căn Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu 25/05/2016
95
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải của bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên. Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Tên gói thầu số 02: Mua sắm xe vận chuyển chất thải nguy hại cho bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên. 18A-16002588 Chờ xử lý thanh toán 25/05/2016
95
Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải của bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên. Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Tên gói thầu số 01: Mua sắm túi ni lông, hộp đựng chất thải sắc nhọn, thùng đựng chất thải, phương tiện vận chuyển trong bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên. 18A-16002587 Chờ xử lý thanh toán 25/05/2016
95
Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh đa khoa huyện Hàm Yên Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên. Tên gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị xử lý chất thải rắn nguy hại cho bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên. 18A-16002586 Chờ xử lý thanh toán 25/05/2016
95