Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị điện, nội thất trưng bày, phần mỹ thuật 07-16023512 Chờ xử lý thanh toán 05/05/2016
81
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quản Bạ. Cải tạo, sửa chữa trường THCS xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình Cải tạo, sửa chữa trường THCS xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 07-16023511 Chờ xử lý thanh toán 05/05/2016
81
Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Đông Hà Xây dựng CSHT khu dân cư hai bên đường Hàn Thuyên, phường Đông Lễ Gói thầu số 04: Xây lắp nền, mặt đường và thoát nước dọc "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160411831 - 00. Thời điểm đăng tải: 28/04/2016 16:41" 07-16023510 Chờ xử lý thanh toán 05/05/2016
81
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Phòng Tài chính/Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Nguồn ngân sách Nhà nước giao Mua sắm máy định tầm có ống nhòm laze (Thông tin gửi trước tháng 11/2015) 08-105921071830105 16/11/2015
218
Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận Tân Bình Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa quận Tân Bình 12-15000003 27/11/2015
227
Phòng Tài chính/Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển Nguồn ngân sách Nhà nước giao Mua sắm mũ bảo hiểm chuyên dụng (Thông tin gửi trước tháng 11/2015) 08-105258050030105 02/11/2015
208
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Ngày đăng
/Số báo
Ban Quản lý dự án XDCSHT huyện Thái Thụy Tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (giai đoạn 1) Gói thầu số 03 - Tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (Phần Nội thất khu di tích gốc) (http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160302218 - 00. Thời điểm đăng tải: 2016/03/07 15:43) 9A-16014474 Chưa hợp lệ
Ban quản lý dự án huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Trường tiểu học Phan Thanh 2, huyện Bắc Bình Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160302155 - 00. Thời điểm đăng tải: 2016/03/07 14:24) 9A-16014473 05/05/2016
81
Ban quản lý dự án huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Trường tiểu học Phan Hiệp, huyện Bắc Bình Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160302140 - 00. Thời điểm đăng tải: 2016/03/07 14:08) 9A-16014472 05/05/2016
81
Bên mời thầu Thông tin đăng tải Ngày đăng
/Số báo
Công ty Điện Lực Chợ Lớn Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu (lần 3) 05/05/2016
81
Công ty Điện lực Hậu Giang Thông báo tiếp tục phát hành bản YCBG và gia hạn hạn cuối tiếp nhận báo giá 05/05/2016
81
Công ty Điện lực Gia Định Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu 05/05/2016
81
Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Mã thông tin Thanh toán Ngày đăng
/Số báo
Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng kỹ thuật - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng Dự án Cấp nước và Nước thải đô thị Gói thầu MOC-12: Dịch vụ tư vấn khảo sát chất lượng dịch vụ khi dự án kết thúc 18A-16001519 Chờ xử lý thanh toán 05/05/2016
81
Ban quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Tuyển chọn Tư vấn cá nhân trong nước "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160411177 - 00. Thời điểm đăng tải: 28/04/2016 08:53" 18A-16001518 Chờ xử lý thanh toán 05/05/2016
81
Công ty TNHH một thành viên Năng lượng SOVICO-Quảng Ngãi Dự án thủy điện Sơn tây Gói thầu TB-01 18A-16001517 05/05/2016
81