Thanh toán chi phí đăng tải thông tin Đấu thầu bằng chuyển khoản qua Ngân hàng.

Tên người thụ hưởng: Báo Đấu thầu

Số tài khoản: 1500201071658

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Ghi tên bên mời thầu và số thông báo mời thầu.

Lưu ý: - Không ghi tên cá nhân trong nội dung chuyển khoản. - Trường hợp chuyển khoản theo hình thức Internet banking, chọn chuyển thường (không chọn chuyển nhanh 24/7)

RadDatePicker
Open the calendar popup.
101